Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o.
v
v

Změny v rozvrhu Monday 10. 5.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Břeňová Ivana
3 odpadá PSY 2.AN zrušeno
Dvořáková Ivana
7 odpadá KOS 4.B zrušeno
Hegrová Lenka
1 změna CJL 2.BN+ zrušeno
2 změna CJL 2.BN+ zrušeno
Kadidlová Hana
4 odpadá ZPV 4.B zrušeno
6 odpadá MKO 4.B zrušeno
Klíma Ladislav
1 změna TEV 4.B+ zrušeno
2 změna TEV 4.B+ zrušeno
5 navíc SVS 3.E 4 do úvazku
5 změna SVS 3.E+ zrušeno
Kysilková Stanislava
3 odpadá MAM 2.BN zrušeno
5 navíc MAM 1.BN 2 do úvazku
5 změna MAM 1.BN+ zrušeno
Povolná Andrea
5 změna ANJ 2.BN+ zrušeno
Pražan Ivo
6 navíc EKO 3.E 5 do úvazku
6 změna EKO 4.E+ zrušeno
Rőssler Aleš
4 přesun << MAT 2.AN+ 6 z 4. hod
4 přesun >> MAT 2.BN+ na 4. hod
7 navíc MAT 4.A 3 do úvazku
8 změna MAT 4.B+ zrušeno
Spálenková Hana
5 navíc ANJ 4.E+ 7 do úvazku
6 navíc ANJ 4.A+ 7 do úvazku
Vargová Lucie
3 změna NEJ 4.E+ zrušeno
4 navíc VSP 3.E 5 do úvazku
4 změna VSP 3.E+ zrušeno
6 změna PRV 2.BN+ zrušeno
7 změna PRV 2.BN+ zrušeno
9 navíc CSŘ 3.E 3 do úvazku
9 změna CSŘ 3.E+ zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
1.BN
5 MAM 2 navíc KS
5 MAM odpadá (KS)
2.AN
1 CJL odpadá (HL)
2 CJL odpadá (HL)
3 PSY odpadá (BI)
4 MAT 6 přesun << AR z 4. hod
4 MAT přesun >> na 10.5. 4. hod
5 ANJ odpadá (PO)
6 PRV odpadá (VL)
7 PRV odpadá (VL)
2.BN
1 CJL odpadá (HL)
2 CJL odpadá (HL)
3 MAM odpadá (KS)
4 MAT 6 přesun << AR z 4. hod
4 MAT přesun >> na 10.5. 4. hod
5 ANJ odpadá (PO)
6 PRV odpadá (VL)
7 PRV odpadá (VL)
3.E
4 VSP 5 navíc VL
4 VSP odpadá (VL)
5 SVS 4 navíc KLA
5 SVS odpadá (KLA)
6 EKO 5 navíc IP
6 EKO odpadá (IP)
9 CSŘ 3 navíc VL
9 CSŘ odpadá (VL)
4.A
1 TEV odpadá (KLA)
2 TEV odpadá (KLA)
3 NEJ odpadá (VL)
5 ANJ 7 navíc SH
5 MNG odpadá (KS)
6 ANJ 7 navíc SH
6 PRN odpadá (VL)
7 MAT 3 navíc AR
7 PRN odpadá (VL)
8 MAT odpadá (AR)
4.B
1 TEV odpadá (KLA)
2 TEV odpadá (KLA)
3 NEJ odpadá (VL)
4 ZPV odpadá (Kad)
5 ANJ 7 navíc SH
6 ANJ 7 navíc SH
6 MKO odpadá (Kad)
7 KOS odpadá (DI)
8 MAT odpadá (AR)
4.E
1 TEV odpadá (KLA)
2 TEV odpadá (KLA)
3 NEJ odpadá (VL)
4 VSP odpadá (VL)
5 ANJ 7 navíc SH
5 SVS odpadá (KLA)
6 ANJ 7 navíc SH
6 EKO odpadá (IP)
8 MAT odpadá (AR)
9 CSŘ odpadá (VL)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou