v

Změny v rozvrhu pondělí 19. 11.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.AN PRA PRA PRA PRA PRA PRA PRA PRA PRA
1.BN PRA PRA PRA PRA PRA PRA PRA PRA PRA
3.A PRA PRA PRA PRA PRA PRA PRA PRA PRA PRA PRA PRA PRA
3.B PRA PRA PRA PRA PRA PRA PRA PRA PRA PRA PRA PRA PRA
3.E PRA PRA PRA PRA PRA PRA PRA PRA PRA PRA PRA PRA PRA
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kladivová Marie - - - - - - .. AR AR AR - - -
Pánková Ilona .. ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Břeňová Ivana
3 změna PSY 1.BN+
4 změna PSY 1.BN+
Kozáčková Radka
5 změna ANJ 1.BN+
Křenková Magdalena
6 odpadá VKO 1.AN
7 změna UVY 1.AN+
Pánková Ilona
4 odpadá CSŘ 3.E
Pražan Ivo
2 změna EKO 3.E+
Rőssler Aleš
1 změna MAT 1.BN+
2 změna MAT 1.BN+
7 supl. (KM LEK) UCE 2.BN+ 4 dohled
8 supl. (KM LEK) UCE 2.BN 4 dohled
9 supl. (KM LEK) EUC 2.BN 4 dohled
Vargová Lucie
3 odpadá VSP 3.E
5 odpadá PRV 3.E
Změny v rozvrzích tříd
1.AN
1.-9. hod Odborná praxe
1.BN
7 UCE 4 supluje AR (KM)
1.-9. hod Odborná praxe
2.BN
7 UCE 4 supluje AR (KM)
8 UCE 4 supluje AR (KM)
9 EUC 4 supluje AR (KM)
3.A
0.-12. hod Odborná praxe
3.B
0.-12. hod Odborná praxe
3.E
6 SVS odpadá (PA)
7 CSŘ odpadá (PA)
0.-12. hod Odborná praxe
4.E
6 SVS odpadá (PA)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou